Škrabčevi dnevi 12


Tematska opredelitev
: jezikoslovje

Termin: 8. oktobra 2021

Lokacija: Simpozij ŠD 12 se je odvijal v dvorani Frančiškanskega samostana na Kostanjevici. 

Organizatorja: Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Znanstvenoraziskovalni center SAZU (Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša)

Format: 15-minutna predavanja, ki jim sledi 10-minutna diskusija

Prispevki za zbornik: gl. zavihek »Zborniki«

Delovni jezik simpozija
: slovenščina


Programsko-organizacijski odbor
:
izr. prof. dr. 
Kozma Ahačič, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; UNG, Fakulteta za humanistiko
prof. dr. Franc MarušičUNG, Fakulteta za humanistiko
dr. Petra Mišmaš
UNG, Fakulteta za humanistiko
doc. dr. Danila Zuljan Kumar
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Raziskovalna postaja Nova Gorica
doc. dr. Rok ŽaucerUNG, Fakulteta za humanistiko