Program ŠD 8 – Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, petek, 18. oktober 2013

09.00–09.15

Pričetek simpozija

09.15–10.00

Plenarno predavanje: nagrajenec Ustanove patra Stanislava Škrabca za 2013 

Marko Snoj

Od etimološkega slovarja do splošnega

10.00–10.30

 

Andreja Legan Ravnikar

Vodnikova pismenost (1811) v zahodnem slovenskem narodnostnem prostoru

10.30–11.00

 

Herta Maurer-Lausegger

Koroški bukovnik Andrej Šuster-Drabosnjak (1768–1825) in njegovi avtografi

11.00–11.15

Odmor za kavo

11.15–11.45

 

Maruška Agrež

Metabesedilni elementi v slovenskih plemiških pismih družin Coraduzzi in Marenzi s konca 17. stoletja

11.45–12.15

 

Neva Makuc

Schlavi, schiavi in podobni izrazi v miselnem svetu novoveških avtorjev

12.15–12.45

Matej  Šekli

Praslovanska starejša regresivna palatalizacija in jotacija v praslovanskem glasovnem in oblikovnem sistemu

12.45–13.15

Janoš Ježovnik

Konjuktivni naklon v rezijanščini

13.15–14.15

Odmor za kosilo

14.15-14.45

Vesna Mikolič

Sopomenskost in normativnost v turističnem terminološkem slovarju TURS

14.45–15.15

Mihaela Koletnik

Poimenovanja za orodje v slovenskogoriškem narečju

15.15–15.45

Anja Benko

Slovenska (strokovna) narečna leksikografija, njeni dosežki in prikaz možnosti za nadaljnje delo

15.45–16.15

Nataša Logar Berginc, Damjan Popič

Kaj je termin?

16.15–16.30

Odmor za kavo

16.30–17.00

Boris Kern

Politična korektnost v slovaropisju

17.00–17.30

Saška Štumberger

Besedotvorje novejše slovenske leksike: medponskoobrazilne zloženke

17.30–18.00

Mateja Curk

Zaznamovane jezikovne prvine v slovenski prozi 2000–2012

18.00–18.30

Petra Mišmaš

O neobveznosti večkratnega k-premika v slovenščini


Vsak referent ima na voljo dvajset minut za predstavitev svojega prispevka. Sledi desetminutna diskusija. Ob 19.00 bo podelitev nagrade Ustanove patra Stanislava Škrabca v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici.