Škrabčevi dnevi 11


Tematska opredelitev
: jezikoslovje

Termin: 15. november 2019

Lokacija: Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica

Organizatorja: Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici

Format: 20-minutna predavanja, ki jim sledi 10-minutna diskusija

Delovni jezik simpozija: slovenščina

Rok za oddajo povzetkov: 30. junij 2019 (podaljšan rok: 20. julij 2019)

Povezava za oddajo povzetkovhttps://easychair.org/conferences/?conf=d11

Navodila za povzetke: Povzetki naj bodo v slovenščini, anonimni in naj ne presegajo ene strani besedila (enojni razmik, pisava Times New Roman, velikost 12), dodatna druga stran je dovoljena za podporno gradivo (ponazarjalne primere, grafe, tabele, literaturo).


Vabljeni k sodelovanju in na svidenje v Novi Gorici!

Programsko-organizacijski odbor:  
Kozma Ahačič, Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc, Franc Marušič, Petra Mišmaš, Danila Zuljan Kumar, Rok Žaucer    

 

Najava

Univerza v Novi Gorici, Raziskovalna postaja ZRC SAZU Nova Gorica, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ob podpori Ustanove patra Stanislava Škrabca organizirajo simpozij Škrabčevi dnevi 11, ki bo potekal novembra 2019.