Škrabčevi dnevi 11


Tematska opredelitev
: jezikoslovje

Termin: 15. november 2019

Lokacija: Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica

Organizatorja: Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici

Format: 20-minutna predavanja, ki jim sledi 10-minutna diskusija

Delovni jezik simpozija: slovenščina

Rok za oddajo povzetkov: 30. junij 2019 (podaljšan rok: 20. julij 2019)

Povezava za oddajo povzetkovhttps://easychair.org/conferences/?conf=d11

Navodila za povzetke: Povzetki naj bodo v slovenščini, anonimni in naj ne presegajo ene strani besedila (enojni razmik, pisava Times New Roman, velikost 12), dodatna druga stran je dovoljena za podporno gradivo (ponazarjalne primere, grafe, tabele, literaturo).


Vabljeni k sodelovanju in na svidenje v Novi Gorici!

Programsko-organizacijski odbor:  
Kozma Ahačič, Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc, Franc Marušič, Petra Mišmaš, Danila Zuljan Kumar, Rok Žaucer    

 Udeleženci 11. Škrabčevih dnevov