O Škrabčevih dnevih

Frančiškanski samostan Kostanjevica je v sodelovanju s Slavističnim društvom Slovenije v obdobju od 1994 do 2007 organiziral šest jezikoslovnih simpozijev, poimenovanih Škrabčevi dnevi, ki jih je vsebinsko zasnoval in strokovno vodil akad. prof. dr. Jože Toporišič. Prispevki s simpozijev so zbrani v zbornikih Škrabčeva misel I−VI. Frančiškanski samostan je organizacijo Škrabčevih dnevov predal Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Raziskovalni postaji ZRC SAZU v Novi Gorici z željo, da se dejavnost nadaljuje v krajih, kjer je o. Stanislav Škrabec živel večino svojega ustvarjalnega življenja in kjer se je začelo delo Škrabčevega odbora.

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici sta nalogo sprejeli. V prenovljeni zasnovi so bili že organizirani Škrabčevi dnevi 7 in 8, ki so bili tematsko usmerjeni na jezikoslovje, brez omejitev glede na podpodročje, temo, preučevani jezik, pristop in metodologijo. Dobra udeležba na simpozijih l. 2011 in 2013 je pokazala, da je tovrstno srečanje, ki smo ga obudili tudi v želji, da bi zapolnili vrzel, ki se na Slovenskem kaže kljub več rednim znanstvenim srečanjem, a le redkim, ki bi krovno združeval vse pri nas delujoče jezikoslovce, več kot dobrodošlo. 


Pretekla srečanja

  • Škrabčevi dnevi 10, Univerza v Novi Gorici, petek, 13. oktober 2017

  • Škrabčevi dnevi 8, 18. oktobra 2013, v prostorih Univerze v Novi Gorici, Vipavska 13, Rožna Dolina. Istega dne ob 19.00 je bila v Frančiškanskem samostanu na Kostanjevici podelitev letošnjih štipendij Ustanove patra Stanislava Škrabca ter nagrade ustanove, ki jo je prejel red. prof. dr. Marko Snoj. 

  • Škrabčevi dnevi 715. in 16. aprila 2011, v prostorih Univerze v Novi Gorici, Vipavska 13, Rožna Dolina