O Škrabčevih dnevih

Škrabčevi dnevi so široko vključujoča jezikoslovna konferenca brez omejitev glede na podpodročje, temo, preučevani jezik, pristop in metodologijo. S takšno splošno usmeritvijo poskušajo Škrabčevi dnevi po vzoru srečanj krovnih jezikoslovnih združenj v Nemčiji, Kanadi, ZDA itd. zapolniti vrzel, ki jo v Sloveniji puščajo druge jezikoslovne konference, saj med temi ni krovnega srečanja, ki ne bi bilo omejeno ali samo na določeno podpodročje jezikoslovja, na določen teoretični pristop ali na posamezen preučevani jezik.

Zgodovina

V obdobju od 1994 do 2007 je Frančiškanski samostan Kostanjevica v sodelovanju s Slavističnim društvom Slovenije organiziral šest jezikoslovnih simpozijev, poimenovanih Škrabčevi dnevi, ki jih je vsebinsko zasnoval in strokovno vodil akad. prof. dr. Jože Toporišič. Prispevki s teh simpozijev so zbrani v zbornikih Škrabčeva misel I−VI. Frančiškanski samostan je nato organizacijo Škrabčevih dnevov predal Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Raziskovalni postaji ZRC SAZU v Novi Gorici z željo, da se dejavnost nadaljuje v krajih, kjer je Stanislav Škrabec živel večino svojega ustvarjalnega življenja in kjer se je začelo delo Škrabčevega odbora. Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Raziskovalni postaji ZRC SAZU v Novi Gorici smo nalogo sprejeli in leta 2011 priredili Škrabčeve dneve 7, prve Škrabčeve dneve v prenovljeni podobi. Od takrat Škrabčeve dneve prirejamo vsaki dve leti.


Pretekla srečanja