Stik

Organizatorjem lahko pišete na naslov:

skrabcevi.dnevi@zrc-sazu.si