Zborniki povzetkov in prispevkov


NOVO
Škrabčevi dnevi 12 (2021) — Zbornik povzetkov simpozija.

Navodila za avtorje prispevkov (
predloga v formatu .docx)

Zborniki vseh simpozijev so izšli pri Založbi Univerze v Novi Gorici

  • Zbornik prispevkov s simpozija Škrabčevi dnevi 7 (ur. Franc Marušič in Rok Žaucer)     
  • Zbornik prispevkov s simpozija Škrabčevi dnevi 8 (ur. Danila Zuljan Kumar in Helena Dobrovoljc) 
  • Zbornik prispevkov s simpozija Škrabčevi dnevi 9 (ur. Franc Marušič, Petra Mišmaš, Rok Žaucer)
  • Zbornik prispevkov s simpozija Škrabčevi dnevi 10 (ur. Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc) 
  • Zbornik prispevkov s simpozija Škrabčevi dnevi 11 (ur. Franc Marušič, Petra Mišmaš, Rok Žaucer)