Škrabčevi dnevi 13


Tematska opredelitev
: jezikoslovje

Termin: 20. oktobra 2023

Lokacija: Simpozij ŠD 13 bo potekal v Novi Gorici. 

Organizatorja: Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Znanstvenoraziskovalni center SAZU (Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša)

Format: 20-minutna predavanja, ki jim sledi 10-minutna diskusija

Prispevki za zbornik: gl. zavihek »Zborniki«

Delovni jezik simpozija
: slovenščina

Povezava za oddajo povzetkov
oddaja povzetkov ni več mogoča


Programsko-organizacijski odbor
:
izr. prof. dr. 
Kozma Ahačič, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
asist. dr. Manca Černivec, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; UNG, Fakulteta za humanistiko
prof. dr. Franc MarušičUNG, Fakulteta za humanistiko
dr. Maja Melinc Mlekuž, UNG, Fakulteta za humanistiko
doc. dr. Petra Mišmaš
UNG, Fakulteta za humanistiko
prof. dr. Danila Zuljan Kumar
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Raziskovalna postaja Nova Gorica
prof. dr. Rok ŽaucerUNG, Fakulteta za humanistiko